Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Procesów Technologicznych Badania Naukowe

TYTUŁ PRACY BADAWCZEJ

CYFROWY BLIŹNIAK JAKO ELEMENT STRATEGII ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA ŚRODKA TRANSPORTU  
LUB OBIEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

KIEROWNIK BADAŃ
dr hab. inż. Remigiusz Iwańkowicz, prof. PM

WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO
- dr hab. inż. Jarosław Chmiel, prof. PM
- prof. dr hab. inż. Tygran Dzhuguryan
- dr inż. Radosław Rutkowski
- mgr inż. Artur Kujawski
- mgr inż. Jacek Wojnowski

ZAŁOŻENIA I CELE PRAC BADAWCZYCH
Zarządzanie zasobami infrastruktury przemysłu oraz produktami obejmuje różne procesy wymagające i generujące duże ilości danych. Istnieje ciągła potrzeba gromadzenia i analizy tych danych w celu wsparcia procesu decyzyjnego. W ciągu ostatniej dekady nastąpił ogromny postęp możliwości obliczeniowych. Sytuacja ta sprzyjała zaistnieniu idei Przemysłu 4.0, jako nowej rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 staje się celem praktycznie wszystkich sektorów przemysłu. Stopień wdrożenia zależy głównie od specyfiki i podatności danej gałęzi przemysłu, w tym już istniejącego stopnia digitalizacji oraz przygotowania uczestników procesów produkcyjnych do przeprowadzenia cyfrowej rewolucji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dużo trudniej jest wprowadzać cyfryzację w gałęzi przemysłu, która w szerokim ujęciu odbiega mentalnie od tego typu rozwiązań. Do gałęzi przemysłu gdzie stopień digitalizacji jest nadal mało zaawansowany można zaliczyć przemysł okrętowy. Przyniósł nowe narzędzia i podejścia (takie jak Internet of Things i przetwarzanie w chmurze) mające na celu zwiększenie wydajność procesów przemysłowych. Jednym z narzędzi Przemysłu 4.0 jest tzw. cyfrowy bliźniak (Digital Twin). Narzędzie to stało się bardzo popularne w ostatnich latach, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony poszczególnych branż przemysłu jak i środowiska naukowego. Wdrożenie cyfrowego  bliźniaka jest istotnym krokiem przedsiębiorstw na drodze w kierunku filozofii 4.0. Cyfrowe bliźniaki odnoszą się do wyrobów, procesów i całych systemów produkcyjnych. Tworzenie kompletnego i funkcjonalnego bliźniaka cyfrowego należy rozpocząć od skutecznej digitalizacji etapu projektowego oraz produkcyjnego. Badania w ramach projektu mają na celu opracowanie metodyki digitalizacji procesów produkcyjnych wybranych środków transportu dla potrzeb tworzenia cyfrowych bliźniaków, zdefiniowanie wymagań i wskazanie ograniczeń procesów, uwzględniając szereg czynników zewnętrznych w tym stopień gotowości systemu produkcyjnego. W ramach prowadzonych badań zaproponowane zostaną i przetestowane konkretne rozwiązania cyfryzacji wybranego elementu procesu budowy, wskazane praktyczne funkcje opracowanych rozwiązań. Analizie poddaną obecne trendy rozwojowe w obszarze technicznych możliwości bieżącej digitalizacji stanu przedmiotów pracy w procesie produkcji oraz dokładności uzyskiwanych wyników, potencjalnych możliwości wykorzystywania innowacyjnych metod w kontroli jakości wymiarowej i analizie przydatności montażowej elementów oraz prefabrykatów montażowych.

Ważnym elementem projektu jest realizacja badań nad cyfrową reprezentacją całego cyklu życia wybranych klas środków transportu w głównych aspektach:
- Identyfikacja i analiza systemowa czynników krytycznych dla cyklu życia rozpatrywanych obiektów;
- Ograniczania wpływu  obiektów na środowisko podczas wytwarzania, eksploatacji i utylizacji;
- Wprowadzania rozwiązań proekologicznych i projakościowych o charakterze organizacyjnym i technicznym.
METODYKA
- Modelowanie matematyczne procesów projektowo-produkcyjnych i rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjnych;
- Eksperymentalne badania innowacyjnych rozwiązań w zakresie kontroli wymiarowej i digitalizacji stanu środka transportu i jego podzespołów konstrukcyjnych w procesach wytwórczych oraz podczas eksploatacji.
- Mikroprototypowanie i badania eksperymentalne mikroprototypów;
- Weryfikacja eksperymentalna wybranych procesów technologicznych w aspekcie ich jakości i przydatności użytkowej, zgodnie z zakresem tematycznym.
SPODZIEWANE WYNIKI
Koncepcja metodyki digitalizacji cyklu życia wybranych środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem etapu projektowo-wytwórczego.Propozycja systemu monitorowania przebiegu procesów produkcji z wykorzystaniem zintegrowanej bazy danych technologicznych oraz metod skanowania laserowego 3D.Uzyskanie danych nt. przydatności wybranych technologii materiałowych jako środka spowalniającego zużywanie w warunkach złożonych narażeń techniczno-środowiskowych, w szczególności ocena przydatności technologii przyrostowych w wytwarzaniu elementów pracujących w warunkach klimatu morskiego.

 

 

 
 

 

 
 

 

 


 
Autor: Beata Wysocka

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę