Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Procesów Technologicznych Badania Naukowe

 
TYTUŁ PRACY BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

KIEROWNIK BADAŃ

dr hab. inż. Remigiusz Iwańkowicz, prof. PM


WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO

- dr hab. inż. Jarosław Chmiel, prof. PM
- prof. dr hab. inż. Tygran Dzhuguryan
- dr inż. Radosław Rutkowski
- mgr inż. Artur Kujawski
- mgr inż. Jacek Wojnowski
 

ZAŁOŻENIA I CELE PRAC BADAWCZYCH

W odniesieniu do środków transportu i obiektów infrastrukturalnych występuje zespół zjawisk polegających na tym, iż:
- stan techniczny urządzenia, obiektu lub środka transportu może  w istotny sposób wpływać na właściwości jakościowe ładunku, z reguły powodując ich obniżenie;
- właściwości ładunków mogą wpływać na stan techniczny urządzeń przez wywoływanie zjawisk korozyjnych, degradacji wodorowej lub innych procesów prowadzących
do naruszenia struktury warstwy wierzchniej i w rezultacie powodujących ich przyspieszone zużycie;
-produkty zużycia przyspieszonego zanieczyszczając ładunki powodują dalsze obniżenie ich właściwości, aż do osiągnięcia stanu nieprzydatności użytkowej;
- istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy wymienionymi wyżej grupami procesów.
Zwiększająca się różnorodność ładunków obsługiwanych w portach morskich sprawia, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków narażeń technicznych
i środowiskowych, które przy dzisiejszym stanie techniki uznawane są za nietypowe. Jako obszar zainteresowania określono następujące grupy procesów transportowych:
- przewóz, przeładunek i składowanie produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem ziaren zbóż i roślin oleistych (również w stanie przetworzonym);
- przewóz, przeładunek i składowanie wybranych produktów chemicznych;
- przewóz, przeładunek i składowanie paliw z uwzględnieniem paliw stałych, ropopochodnych i biopaliw.
         Wzrastające znaczenie i postępujący rozwój technologii przyrostowych (określanych jako druk 3D) nakazuje zainteresowanie się możliwościami wykorzystania tych technologii w wytwarzaniu elementów o zwiększonej odporności na zużycie oraz elementów wpływających na spowolnienie zużywania.
         Istotą i celami projektu jest realizacja badań nad cyklem życia wybranych klas środków transportu i obiektów infrastrukturalnych w głównych aspektach: 
- Identyfikacja i analiza systemowa czynników krytycznych dla cyklu życia rozpatrywanych obiektów;
- Ograniczania wpływu  obiektów na środowisko podczas wytwarzania, eksploatacji i utylizacji;
Wprowadzania rozwiązań proekologicznych i projakościowych o charakterze organizacyjnym i technicznym.
 

METODYKA

- Modelowanie matematyczne i rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjnych;
- Mikroprototypowanie i badania eksperymentalne mikroprototypów;
- Weryfikacja eksperymentalna wybranych procesów technologicznych w aspekcie ich jakości i         przydatności użytkowej, zgodnie z  zakresem tematycznym.


SPODZIEWANE WYNIKI

Uzyskanie danych nt.
- przydatności wybranych rozwiązań z zakresu zarządzania procesami technologicznymi i eksploatacyjnymi w zmniejszaniu ich oddziaływania środowiskowego;
- przydatności wybranych proekologicznych technologii materiałowych jako środka spowalniającego zużywanie w warunkach nietypowych narażeń techniczno-środowiskowych,       w szczególności ocena przydatności technologii przyrostowych w wytwarzaniu elementów pracujących w warunkach klimatu morskiego.
 

 

 

 

 
 

 

 


 
Autor: Beata Wysocka

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę