Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Wydział Informacje o Wydziale

Historia Wydziału

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WIET) powstał na bazie Międzywydziałowego Instytutu Transportu, który zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2001r. przekształcony został w Instytut Transportu z jednoczesnym powierzeniem temu Instytutowi prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. powołany został Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu poprzez włączenie do dotychczasowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Instytutu Eksploatacji Portów i Floty z Wydziału Nawigacyjnego. Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu powierzono prowadzenie studiów na poziomie inżynierskim na następujących kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport. W roku akademickim 2004/2005 wypromowani zostali pierwsi absolwenci studiów inżynierskich dziennych i zaocznych.
Na przestrzeni lat Wydział uzyskał kolejne zgody Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie studiów na kierunkach logistyka, zarządzanie (I st.) oraz  transport, zarządzanie i inżynieria produkcji (II st.)

Zakres badań naukowych 

Pracownicy WIET biorą udział w nowatorskich projektach badawczych koncertującymi się nad zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym zarządzaniem systemami logistycznymi i transportowymi, towaroznawstwem, procesami technologicznymi i eksploatacyjnymi w kontekście innowacyjnych rozwiązań dostosowujących gospodarkę do szeregu współczesnych wyzwań.

Zakres zadań dydaktycznych

Głównym celem działalności Wydziału, obok prac naukowo-badawczych,  jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zarządzających w zakresie logistyki i europejskiego systemu transportowego, firm spedycyjnych i transportowych ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i żeglugi śródlądowej.
 
Absolwenci WIET uzyskują dyplom licencjata (kierunek zarządzanie) inżyniera / magistra inżyniera (wybranego kierunku i specjalności) oraz charakteryzują się:
 
  • dobrym przygotowaniem zawodowym
  • nowoczesną wiedzą technologiczno-menadżerską
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego
  • znajomością procesów produkcyjnych
  • umiejętnością zarządzania transportem zintegrowanym
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego, umiejętnością samokształcenia
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę