Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Laboratorium Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa

Profil działalności Laboratorium Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa obejmuje dwa zakresy tj. optymalizację procesów składowania, przeładunków i przewozów ze szczególnym uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (w tym m.in.: określenie ubytku naturalnego różnych ładunków podczas składowania i przewozu, ustalenie optymalnych parametrów powietrza podczas przechowywania, określenie stężeń gazów palnych i ubytek tlenu w zamkniętych przestrzeniach) oraz określenie i oznaczenie wskaźników jakości różnych towarów, ich zmian w procesach transportu i składowania (w tym oznaczenie m.in.: lepkości i gęstości cieczy, określenie gęstości równoważnej ładunków stałych, gęstości rzeczywistej i nasypowej ładunków stałych, kąta zsypu oraz kąta nasypu ładunków stałych drobnocząstkowych, wilgotności drewna, ziarna zbóż oraz pasz, zawartości wody w ładunkach, granicy płynności stałych, drobnocząstkowych ładunków masowych metodą Flow Table, kalorymetryczne oznaczanie ciepła spalania paliw stałych, oznaczanie temperatury zapłonu cieczy palnych).

Na wyposażeniu laboratorium jest m.in.: aparat PM-2 typu Martens-Pensky do precyzyjnego oznaczania temperatury zapłonu cieczy palnych w zakresie 20-400oC, specjalistyczny aparatura do szybkich pomiarów wilgotności różnorodnych ładunków (np.: zboża, pasze, drewno), miernik wilgotności zbóż, wilgotnościomierz do drewna HIT-2, wagosuszarka typu Radwag MAX-50, aparatura do pomiarów kąta nasypu i zsypu – wg survey test i tilting box oraz granicy płynności ładunków masowych: aparat Casagrande’a, stół wstrząsowy Flow Table, aparatura do pomiarów wpływu czynników mikroklimatycznych (temperatury i wilgotności) na zmiany cech ładunków: szafy klimatyczne firmy MYTRON, psychrometry Assmana, termohigrografy, aparatura do badania właściwości ładunków płynnych (olejów, ropy itp.): wiskozymetr Höpplera, aparaty Abel-Pensky, aparat Marcussona, wiskozymetr Englera, refraktometr RL-3, aparatura do badania składu atmosfery (gazów wybuchowych): eksplozymetr Ventis MX-11, aparat do pomiaru tlenu: TAG, aparatura do badania jakości i zmian parametrów fizykochemicznych transportowanych towarów żywnościowych (cukier, tłuszcze, herbata, ryby): mikroskopy, refraktometr RK-3, spektrofotometr Marcel, konsystometr Höpplera, solomierz, refraktometr ATAGO, aparatura do oznaczania cech jakościowych węgla kamiennego: kalorymetr KL-11, aparatura pomocnicza: waga Radwag z przystawką do mierzenia gęstości ciał stałych i cieczy, wagi analityczne - Radwag AS 220R2 i inne, suszarka, wytrząsarka sitowa.

Główne obszary badawcze obejmują: kształtowanie i zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów w procesach produkcyjnych i transportowych, analizę sitową ładunków oraz oznaczanie podatności transportowej ładunków drobnocząstkowych. W laboratorium znajduje się 12 stanowisk dydaktycznych. Realizowane są tam przedmioty na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka i Transport: Kształtowanie jakości produktów w procesach transportowych / Ładunki specjalne w transporcie, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo i inżynieria jakości, Towaroznawstwo produktów spożywczych / Towaroznawstwo produktów przemysłowych, Ładunkoznawstwo, Technika i technologia magazynowania / Inżynieria ładunków.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę