Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Laboratorium Badań Materiałów Inżynierskich

Profil działalności Laboratorium Badań Materiałów Inżynierskich obejmuje dwa obszary w tym badanie struktury materiałów (identyfikację stopów metali i ich wad, badanie mechanizmów przemian fazowych i identyfikację faz oraz badanie zjawisk zachodzących w trakcie wytwarzania i eksploatacji materiałów) jak również modelowanie metodą elementów skończonych w tym analizę wytrzymałościową (odkształceń i naprężeń materiałów) i analizę termiczną dla stanów ustalonych oraz zmiennych w czasie.

Wyposażenie laboratoriów

W skład laboratorium wchodzi stanowisko do preparatyki do celów mikroskopii świetlnej (szlifierko-polerka Metasinex-2), stanowiska do badań mikroskopowych (mikroskopy metalograficzne Delta Optical – TRF/RF 200 do obserwacji próbek nieprzezroczystych w świetle odbitym (EPI) w jasnym polu i świetle spolaryzowanym o powiększeniu 40x-1000x, a także próbek przeźroczystych w świetle dolnym – przechodzącym (DIA) w jasnym polu i świetle spolaryzowanym), mikroskop świetlny odwrócony Neophot-2, mikroskop metalograficzny odwrócony Delta Optical IM-100 (do obserwacji próbek nieprzezroczystych w świetle odbitym (EPI) w jasnym polu i świetle spolaryzowanym w powiększeniu w zakresie 40x-1000x, kamera Delta Optical DLT-Cam PRO 5MP USB 3.0 wyposażona w kolorowe sensory Aptina), mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-630T do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym powiększenie 16x-100x), stanowisko do analizy obrazu (komputer HP Pavilion Entertainment PC z oprogramowaniem z Helion Focus Pro + Filter), stanowisko do określania zmian temperatury w elementach, elementy grzejne zwojowe typ GOGZ-81216 230V 100W z wbudowaną termoparą J (Fe-CuNi), czujniki temperatury typ PU – TK -1 100 – 2 –Ws/2 - 1500, termopary K (NiCr-NiAl) zakres pomiarowy do 760oC, przekaźnik półprzewodnikowy typ SSR z radiatorem 1-fazowy RJ1A23D20U, regulator temperatury typ Watlow, EZ-ZONE Express PM6C1CJ (wyj. SSR/przekaźnik 5A), pirometr bezkontaktowy pracujący w podczerwieni DIT-500 oraz stanowisko do modelowania MES (stacja robocza HP Z440 z systemem obliczeniowym do analiz metodą objętości i elementów skończonych - ANSYS Academic Research Mechanical and CFD).

Badania prowadzone w laboratorium to m.in.: eksperymentalna i numeryczna analiza procesów niszczenia wybranych metalowych elementów urządzeń produkcyjnych i transportowych eksploatowanych w różnych warunkach obciążania, zmian temperatury i oddziaływań środowisk oraz identyfikacja materiałów metalowych, identyfikacja wad w materiałach metalowych i elementach wykonanych z materiałów metalowych, badanie mechanizmów niszczenia elementów eksploatowanych w warunkach oddziaływania podwyższonej i zmiennej temperatury oraz atmosfery nawęglającej, modelowanie MES naprężeń cieplnych w elementach oraz naprężeń strukturalnych w materiałach elementów obciążanych cieplnie.

W laboratorium znajduje się 9 stanowisk dydaktycznych na których realizowane są zajęcia na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka i transport z przedmiotów: nauka o materiałach, teoria niezawodności i podstawy eksploatacji technicznej, techniczna eksploatacja środków transportu.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę