Aktualności - Termin zaliczenia praktyk na WIET 2019/2020 - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Informacja o terminie i sposobie zaliczenia praktyk programowych na WIET

TERMIN ZALICZENIA PRAKTYK NA WIET:

01.09.2020 – 14.09.2020

 
1.    Studenci ze Szczecina: w ww. terminie składają wypełniony i podpisany przez firmę Dziennik Praktyk do właściwego kartonu wystawionego na portierni WIET (kartony opisane są nazwiskiem opiekuna i terminem praktyk),
2.    Studenci spoza Szczecina:
a)    w ww. terminie przesyłają poprzez e-mail do właściwego Opiekuna Praktyk na WIET skan wypełnionego i podpisanego przez firmę Dziennika Praktyk
ORAZ
b)   niezwłocznie po zakończeniu praktyki wysyłają Dziennik Praktyk pocztą (adres WIET, adresat Opiekun Praktyk) lub dostarczają do Opiekuna Praktyk w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych r. a. 2020/2021 (forma będzie zależna od reżimu sanitarnego przyjętego na nowy rok akademicki)
 
UWAGA!
Jeśli student spoza Szczecina ma możliwość dostarczenia Dziennika Praktyk na WIET jak studenci ze Szczecina – zachęcamy do tego 😊
 
W razie wątpliwości – należy kontaktować się w właściwym Opiekunem Praktyk WIET.
 
dr inż. Oliwia Pietrzak
Kierownik Praktyk WIET
 
 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę